Zklidňování dopravy pomocí IT technologií

Načítám Pořádáme

Všechny Pořádáme

Odloženo
Z organizačních důvodů se akce přesouvá na jiný termín.
Event Series Event Series: Bezpečná doprava

Každý z nás na vlastní kůži pociťuje jak houstne doprava, na silnicích přibývá aut a lepší to rozhodně nebude. S problematikou nárůstu dopravy se dnes potýká každé město i obec. Jaké mají vyhlídky na zklidňování dopravy? Existuje vůbec reálný návod, jak postupovat při zklidňování dopravy? Jaké existují technologie, co je prevence a co už represe? Na tato témata a řadu dalších otázek připravujeme setkání u kulatého stolu pro dopravní inženýry a dopravní inspektoráty spolu se zástupci Policejního prezídia, vedením krajských PČR a dopravních expertů – dne 15. září 2023 v Brně.

Diskuzní témata

 • Narůstá a houstne doprava, jaké jsou možnosti zklidňování dopravy?

 • Jak ochránit města a obce před účelově vytvořenou statistikou vedoucí k nesmyslnému osazení represivních technologii i když to není nutné?

 • Existuje návod, jak postupovat při zklidňování dopravy?

 • Jaký postup zastává policie pro zklidňování dopravy?

 • Jaké jsou možné technologie na zklidňování dopravy z oblasti prevence
  a represe a kdy je účinně využít?

 • Využívají města a obce dopravní aplikace, která měří počet projíždějících
  aut a jejich rychlost?

Účastníci akce

 • Dopravní inspektorát

 • Dopravní inženýři na krajských ředitelstvích PČR

 • CDV

 • Asociace MP a OP

 • Vedení krajských PČR

 • Zástupci Policejního prezídia

 • Dopravní experti

Program

 • 8.00 – 8.30 Registrace, snídaně

 • 9.00 – 13.00 zahájení, příspěvky panelistů
  a odborníků, diskuze

 • Moderátorka si vyhrazuje právo udělat přestávku v čase cca 11 hod.

Přejít nahoru