• Reportáž: Konference Moravské obce a města 2014

    2. PROSINCE 2014


Jak podle zákona odměňovat zastupitele? Jak šetřit na energiích u veřejného osvětlení a jak přisypat do obecní kasy trochu peněz díky prodeji odpadu? A vyplatí se škudlit na marketingu a PR, nebo se investice mnohonásobně vrátí v podobě lepší pověsti úřadu? Odpovědi na tyto otázky dostali starostové a další zástupci státní správy a samosprávy, kteří se i přes nepřízeň počasí sjeli první prosincové úterý do Brna na konferenci Moravské obce a města, kterou zorganizovala společnost Magnus Regio, vydavatel Moravského hospodářství.

Pozitivní duch, ve kterém odstartovala konference Moravské obce a města, odrážel atmosféru prvního skutečně pokrizového roku pro českou ekonomiku. I když bude Evropa hrát podle vedoucího Odboru ekonomického a strategického výzkumu Komerční banky Jana Vejmělka v globálním růstu spíše druhé housle, Česko čeká podle analytiků v následujících dvou letech růst HDP na úrovni 2,3 procenta. Za recesí v tuzemsku totiž stála slabá domácí poptávka, ta se ale začíná zlepšovat a do budoucna ekonomický růst podpoří. „Nominální mzdy vrostly o 2,8 procenta a reálné díky nízké inflaci o 2,6 procenta. To se projevuje v růstu disponibilního důchodu a spotřebitelského sentimentu. Důvěra domácností v ekonomiku je nejlepší od roku 2007 a domácnosti začínají utrácet,“ popsal Vejmělek.

Moravské obce a města

Důvěra domácností v ekonomiku je nejvyšší od roku 2007. FOTO: Attila Racek

O 3,5 procenta dostali v listopadu například přidáno státní zaměstnanci. Od Nového roku vzrostou o 5 procent i platy pracovníků ve zdravotnictví. A více peněz letos dostali i zastupitelé a starostové ve městech a obcích. „Letos v lednu došlo ke změně v konkrétních částkách. Odměny se zvýšily v průměru o 5 procent. To znamená, že se vrací na úroveň roku 2010,“ vysvětlila pracovnice Odboru veřejné správy, dozoru a kontroly na Ministerstvu vnitra Alice Urbánková. V příštím roce se už odměny zvyšovat nebudou. Urbánková také dodala, že v po volbách velmi aktuální otázce odměňování zastupitelů se jinak nic výrazného nezměnilo. „Odměňování je upraveno především v zákoně o obcích a v poslední době se s ničím dramaticky nehýbalo,“ upřesnila.

ARA_5070

Pracovnice Odboru veřejné správy, dozoru a kontroly na Ministerstvu vnitra Alice Urbánková odpověděla na řadu otázek o odměňování zastupitelů. FOTO: Attila Racek

Prostor pro modernizaci osvětlení je obrovský

Města a obce tak sice v průměru vydají více peněz na odměňování zastupitelů, nabízí se ale i oblasti, kde mohou šetřit. Jednou z nich je například veřejné osvětlení. Modernizace starších, ale stále funkčních svítidel na relativně novou technologii LED však není jedinou cestou. „Vývoj LED technologií je tak překotný, že morálně budou dnes nakoupená svítidla během dvou tří let zastaralá. Abyste překonali dobu, než dosáhnou LEDky svého technologického maxima, můžete přezbrojit svá svítidla za pomoci moderního předřadníku, který umožní jejich stmívání a tím i úsporu energií,“ upozornil obchodní ředitel firmy Artechnic-Schréder Petr Míka.

Moravské obce a města

Chcete šetřit na energiích za veřejné osvětlení? Nemusíte hned šáhnout po LEDkách, tvrdí obchodní ředitel Artechnic-Schréder Petr Míka. FOTO: Attila Racek

Prostor pro modernizaci osvětlení je obrovský. „V Česku je asi 1,4 milionů svítidel, v obcích do 20 tisíc obyvatel je to přibližně 850 tisíc. Stáří těchto svítidel se pohybuje od deseti do patnácti let. Většina osvětlovacích systémů pracuje se sodíkovými výbojkami a náklady na osvětlení ukusují z rozpočtů obcí a měst značný díl,“ předestřel projektový manažer firmy ABB Jiří Ptáček s tím, že díky technologii této firmy se dá dosáhnout úspor mezi 30 až 40 procenty s návratností investice v rozmezí dvou až tří let. „Zvolili jsme modifikaci napájecího systému, díky které upravujeme napjetí vstupující do systému veřejného osvětlení,“ přiblížil Ptáček.

Ušetřit lze i úpravou napětí směřujícího do soustavy veřejného osvětlení.

Ušetřit lze i úpravou napětí směřujícího do soustavy veřejného osvětlení. FOTO: Attila Racek

Kompletně změnili systém veřejného osvětlení v Holicích. „Vedení města Holice prokázalo dost odvahy, když rok před volbami uzavřelo tak významný projekt,“ uznal obchodní zástupce společnosti MVV Energie CZ Martin Hvozda. Modernizace osvětlení byla součástí většího projektu EPC, tedy kontraktu s externí firmou, která garantuje úspory energií a z nich se splácí i veškeré investice. „Výhodou metody EPC je minimalizace rizika klientů. Hlavní pilíř metody je, že úsporu, kterou navrhneme, budeme celou dobu garantovat. Pokud jí nedosáhneme, budeme rozdíl doplácet,“ vysvětlil Hvozda s tím, že MVV Energie CZ vyměnila v Holicích 870 starých svítidel za LEDky. „Občané to ocenili, dokazuje to i moje znovuzvolení,“ usmál se starosta Holic Ladislav Effenberk.

Moravské obce a města

Jednou z možností realizace energetických úspor je metoda EPC. FOTO: Attila Racek

Jak využít velká data, vydělat na odpadcích a pracovat s veřejností?

Kromě útraty za energie je další významnou výdajovou položkou rozpočtů měst a obcí starost o komunální odpad. S tím jim pomáhá společnost EKO-KOM, která sdružuje 20 tisíc výrobců a původců obalů a zajišťuje jejich zpětný odběr a danou míru recyklace. Odpad se díky ní stává pro města a obce zdrojem příjmů. „EKO-KOM nezasahuje do řešení odpadového hospodářství obcí, má s nimi ale uzavřenou smlouvu o zpětném odběru a obcím za odpadky platí,“ uvedla oblastní manažerka EKO-KOMu Pavla Bendová a dodala, že od počátku působení společnosti se částky vyplácené za odevzdané obaly několikanásobně zvýšily. Zvyšuje se podle ní i výtěžnost a rostou počty kontejnerů na tříděný odpad.

Společnost EKO-KOM platí obcím za zpětný sběr odpadů.

Společnost EKO-KOM platí obcím za zpětný sběr odpadů. FOTO: Attila Racek

Oblastí, kde je potřeba naopak trochu utratit, ale vložená investice se může bohatě vrátit, je marketing a vztahy s veřejností, takzvané PR. Šetřit se nevyplácí. „Dobře vedená komunikace vede k dobré reputací úřadu, někdy stačí drobnost a o dobrou pověst přijdete během vteřiny,“ upozornil nezávislý konzultant v oboru PR a komunikace Marek Zeman. Základem PR je podle něj práce s vlastními lidmi. „Měli bychom je motivovat, aby o úřadu mluvili dobře. Prací s lidmi a interní komunikací je možné úplně změnit atmosféru na pracovišti a zaměstnanci to poté promítnou směrem k veřejnosti,“ vysvětlil Zeman. Důležitým nástrojem komunikace úřadů a radnic jsou podle něj webové stránky, ve vztahu k sociálním sítím – Facebooku a Twitteru – naopak doporučil obezřetnost.

Moravské obce a města

Základem PR je podle odborníka Marka Zemana práce s vlastními lidmi. Ti šíří dobrou pověst úřadu. FOTO: Attila Racek

Nejen ve státní správě a samosprávě jsou ale důležitá hlavně dobrá rozhodnutí. S těmi může zastupitelům a starostům pomoci společnost T-Mobile. Využívá k tomu takzvaná velká data. „Je to hodně aktuální téma od Šumavy až k Tatrám. T-Mobile má data o mobilech a simkartách v reálném čase. Jsou principem fungování GSM sítě a umožňují nám nasměrovat naše služby. Musíme vědět, kde jsou,“ řekl manažer partnerského prodeje T-Mobile Czech Republic Lukáš Kovárník. Tato data se pravidelně sbírají a analytují. Neříkají ale nic o konkrétních uživatelích, pouze o statistice pohyblivosti obyvatelstva. „Nikdy není možné dohledat konkrétního uživatele,“ zdůraznil Kovařík. Pro obce a města jsou ale nedocenitelná ve všech otázkách, které se zabývají pohybem a výskytem obyvatelstva, například v dopravě nebo urbanistickém plánování. Možností jejich využití je ale mnohem více.

Moravské obce a města

Velká data pomáhají správně se rozhodnout. FOTO: Attila Racek

Termín:
2. prosince 2014, 9:00 – 14:30 hod.
Místo:
Brno, hotel Voroněž, Křížkovského 47

Konference se konala pod záštitou
– Ministerstva financí ČR
– Ministerstva pro místní rozvoj ČR
– Jihomoravského kraje

Odborný garant konference
Ing. Viktor Ondrák, Ph.D. – Fakulta podnikatelská, VUT Brno

Účastníci konference:
Starostové, místostarostové, tajemníci, úředníci všech pěti moravských krajů (Jihomoravský, Moravskoslezský, Zlínský, Olomoucký, Vysočina), krajů Královéhradeckého, Pardubického a další.

Program konference a elektronický sborník s přednáškami k dispozici na vyžádání.

Mediální partner:

Moravské hospodádřství

Projektová manažerka
Mgr. Květa Novotná
tel.: 542 425 231, gsm: 725 893 237
e-mail: k.novotna@magnusregio.cz

Aktuálně chystáme