• Energetické úspory pro města a obce

    Reportáž: Konference Energetické úspory pro města a obce

    27. KVĚTNA 2014


Vyčerpání ropy, uhlí nebo zemního plynu v dohledné době nehrozí. Do roku 2000 jsme stihli spotřebovat pouhé jedno procento fosilních paliv. V tomto duchu se nesla zdravice i závěrečná řeč na odborné konferenci Energetické úspory pro města a obce, kterou zorganizovala v Ostravě společnost Magnus Regio. Přesto téma energetických úspor zvedlo ze židlí a 27. května přivedlo do ostravského hotelu Park Inn přes sto starostů, představitelů krajů, ministerstev a firem. I když krize spojená s nedostatkem energetických zdrojů zřejmě nehrozí, hospodárným nakládáním s energiemi se totiž dá ušetřit. A to výrazně.

Své zkušenosti mají s energetickými úsporami metodou EPC i v Moravskoslezském kraji. Podle náměstka tamního hejtmana Ivana Strachoně kraj realizuje největší EPC projekt v Česku.

Své zkušenosti mají s energetickými úsporami metodou EPC i v Moravskoslezském kraji. Podle náměstka tamního hejtmana Ivana Strachoně kraj realizuje největší EPC projekt v Česku.

Možností je mnoho. Pojmy jako EPC, energetický management, elektronické aukce nebo modernizace veřejného osvětlení by neměly bý, cizí žádnému starostovi. Své zkušenosti s prvně jmenovaným mají zástupci Moravskoslezského kraje, pod jehož příspěvkové organizace spadá čtrnáct set budov. Bez efektivní správy by se neobešly. V části z nich se proto rozhodli jít představitelé kraje cestou energetických úspor metodou EPC. Najali si tedy firmu, aby se postarala o zredukování výdajů za energie. „Dohromady potřebují tyto budovy pro svůj provoz přes sto milionů korun ročně,“ uvedl náměstek hejtmana MSK Ivan Strachoň. Společnost, která se v nich teď stará o energetický management, přitom kraji garantuje roční úsporu dvaadvacet milionů. Z ní se splácí nutné investice a něco zbude i pro krajskou pokladnu. „Překročení úspor jde ve prospěch kraje,“ dodal Strachoň.

Energetické úspory pro města a obce2

Metodu EPC si nemůžou vynachválit ani v Opavě. Byl to jediný způsob, jak spořit bez dalšího zadlužení, tvrdí náměstek opavského primátora Daniel Žídek.

Vynachválit si metodu EPC nemohou ani v Opavě. Začali ji používat ve školách. „V těch mnohdy proteče ohromné množství vody. Hledali jsme proto cestu, jak na tom uspořit,“ uvedl náměstek tamního primátora Daniel Žídek. Často se ale prý setkal s otázkami, proč si město nerealizuje úsporná opatření samo a váže se na deset let smlouvou s externí firmou. „Byl to jediný způsob, jak to udělat bez dalšího zadlužování,“ zdůvodnil Žídek a dodal, že důležité je dobře nastavit výběrové řízení. Podle Libora Bárty, manažera divize energetických služeb ve společnosti MVV Energie CZ, která EPC řešení pro Opavu obstarává, je zásadní i garance úspor. „I dodavatelská firma je tak motivována k tomu, aby ty úspory vycházely. Jinak by musela ty prostředky doplatit,“ vysvětlil. I v Novém Jičíně se stará o energie externí firma. Společnost Dalkia si od města pronajala zázemí a provozuje celé tepelné hospodářství města. „Nejlevnější energie je ta, kterou nemusím spotřebovat. I my se snažíme touto cestou jít,“ uvedl projektový manažer Jakub Tobola.

Nepodcenit přípravu

U každého projektu je ale důležitá připrava. Co se týče energetického managementu, v malíku ji má například Výzkumné energetické centrum při Vysoké škole báňské – Technické univerzitě Ostrava (VŠB-TUO). „Energetické audity děláme už od roku 2006 po celé republice. Veškerá data, která přebereme, zkontrolujeme a zpracujeme. Výsledkem je žebříček úsporných opatření,“ přiblížil činnost centra zástupce jeho ředitele a energetický auditor Michal Žídek. Tento první krok přitom bývá zásadní i u modernizací veřejného osvětlení. „Pečlivá příprava projektu je velmi důležitá. Pokud například zadáte na komunikaci větší hustotu dopravy, než tam ve skutečnosti je, dostanete se ve výsledných úsporách někam, kde jste vůbec nechtěli být,“ upozornil obchodní ředitel společnosti Artechnic-Schréder Petr Míka.

Energetické úspory pro města a obce3

„Nejlevnější nebývá vždy to nejlepší řešení,“ varoval náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje Martin Sikora před úskalími soutežení na cenu.

Šetřit pomáhají obcím i elektronické aukce. V Bruntále je využívají od roku 2008. Nakupují v nich například kancelářský papír ale také energie pro město i všechny příspěvkové organizace. „Elektrickou energii jsme v rámci aukce nakoupili s úsporou čtyři sta tisíc korun. V roce 2013 jsme už uspořili devět set tisíc,“ popsal přínosy elektronického zadávání samostatný referent veřejných zakázek Milan Rabiňák. Hlavním kritériem u takovýchto soutěží je cena. Využitelné jsou elektronické aukce ale i při soutěžích orientovaných na ekonomickou výhodnost. „Nejlevnější totiž nebývá vždy to nejlepší řešení,“ upozornil náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje Martin Sikora.

Elektronizace však nepomáhá jen spořit, ale i sdílet informace. To je příklad aplikace Můj úřad od společnosti Gordic. „Je zdrojem informací pro manažery úřadů i pro občany,“ sdělil programátor a analytik Jiří Ileček. Každý úřad totiž musí řešit zveřejňování informací v několika oblastech – ekonomické i nefinanční a zároveň komunikovat s občany. V procesu schvalování je navíc zákon, podle kterého by musely obce zveřejňovat na internetu i smlouvy. „I na to už je program připraven,“ doplnil Ileček s tím, že obce tak nemusí čekat, až jim zákon zveřejňování nakáže.

Mohou být odpadky palivo?

Energetické úspory pro města a obce4

„V současnosti pětašedesát procent komunálního odpadu skládkujeme, energeticky se využívá pouze deset procent. Ve vyspělých zemích je přitom průměr čtyřicet procent,“ upozornil ředitel Sdružení pro rozvoj MSK Radúz Mácha.

Obce nemusí na energiích jen šetřit, mohou dodávat i materiál pro jejich výrobu. V Česku doposud nepříliš využívaný energetický zdroj představuje komunální odpad. „V současnosti pětašedesát procent komunálního odpadu skládkujeme, energeticky se využívá pouze deset procent. Ve vyspělých zemích je přitom průměr čtyřicet procent,“ upozornil ředitel Sdružení pro rozvoj MSK Radúz Mácha. Odpadky se však nemusí pálit jen ve velkých a drahých spalovnách. „Vedle nich tu máme i jiné, podobně kvalitní možnosti jak odpady využít,“ uvedl výkonný ředitel České asociace odpadového hospodářství Petr Havelka.

Odpadky by se podle něj mohly překlasifikovat na palivo a jako takové se také využívat. „Nepředstavujte si, že by paliva z odpadů sloužila pro lokální topeniště. Jsou určena pro průmyslové využití v k tomu určených zařízeních,“ doplnil Havelka. Využití by tak odpadky našly například v cementárnách.

Poznámka o lokálních topeništích byla přitom namístě. Právě kotle v rodinných domech jsou jedním z největších znečišťovatelů ovzduší. S výměnami starých kotlů za nové ekologické pomáhají lidem už nějakou dobu kotlíkové dotace. „Všechny prostředky investované do dotací na modernizaci kotlů se státu do rozpočtu vrátí díky jejich pozitivnímu efektu. Dotace přinesou i něco navíc,“ přiblížil benefity kotlíkových dotací zástupce ředitele odboru a vedoucí oddělení ekonomických nástrojů na Ministerstvu životního prostředí ČR Martin Švolba.

Hlavně neblbnout

Energetické úspory pro města a obce5

Hlavně kolem energetiky neblbnout a k řešením přistupovat neideologicky a s hlavou otevřenou, uzavřel odborný garant konference Pavel Noskievič.

A jaké tedy bylo závěrečné poselství, které si účastníci z konference Energetické úspory pro města a obce odnesli? „Je zapotřebí efektivně využívat všechny dostupné zdroje energie. Je třeba rozumně hospodařit s energií a posledně – neblbnout z toho. A já mám obavy, že v poslední době se kolem energetiky strašlivě blbne,“ pronesl na rozloučenou odborný garant konference, poradce ve Výzkumném energetickém centru při VŠB-TUO Pavel Noskievič a upozornil tak na skutečnost, že ke všem řešením by se mělo přistupovat neideologicky, konstruktivně a bez zbytečných předsudků.

Termín konání konference: 27. května 2014, 9:00 – 14:40 hod.
Místo konání konference: Ostrava, hotel Park Inn by Radisson, Hornopolní 3313/42

Záštitu nad konferencí převzali:
Ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek
Ministr životního prostředí Richard Brabec
Hejtman Moravskoslezského kraje Miroslav Novák

Odborný garant konference
Prof. Ing. Pavel Noskievič, Csc., Výzkumné energetické centrum při VŠB-TUO

Účastníci konference:
Starostové, místostarostové, tajemníci, úředníci všech pěti moravských krajů (Jihomoravský, Moravskoslezský, Zlínský, Olomoucký, Vysočina), krajů Královéhradeckého, Pardubického a další.

Program konference a elektronický sborník s přednáškami k dispozici na vyžádání.

Počet účastníků: 100

Mediální partner:

Moravské hospodádřství

Projektová manažerka
Bc. Věra Hošková
tel.: 542 425 231, gsm: 725 006 094
e-mail: v.hoskova@magnusregio.cz

Aktuálně chystáme