• Reportáž: Konference Moravské obce a města

    24. LISTOPADU 2016


Jaké jsou ekonomické výhledy na příští rok? Přinese rok 2017 víc peněz do pokladen městských a obecních úřadů? Jaké jsou trendy ve veřejném osvětlení, nakládání s odpady? Jak správně připravit projekt na čerpání evropských dotací? Odpovědi na tyto otázky dostali starostové a další zástupci státní správy a samosprávy, kteří se do Brna sjeli 24. listopadu na konferenci Moravské obce a města. Tradiční akci již poosmé zorganizovala společnost Magnus Regio, vydavatel Moravského hospodářství.

První blok se věnoval především penězům. Ředitel odboru financování územních rozpočtů Ministerstva financí Miroslav Matej představil svůj pohled na vývoj daňových příjmů, které tvoří výraznou příjmovou část měst a obcí. „Díky navýšení podílu DPH se do obecních pokladen dostane o zhruba jednu miliardu korun víc,“ potěšil ředitel přítomné starosty. Měl ale také další dobré zprávy. „Zadluženost obcí i krajů nám v posledních letech klesá. Z více než poloviny se na dluhu obcí podílejí Praha, Brno, Ostrava a Plzeň. Obcí v zásadní platební neschopnosti je málo. Dají se spočítat na prstech jedné ruky. 3544 obcí je zcela bez dluhu,“ prohlásil Matej.

Ekonom Komerční banky Viktor Zeisel. Foto: Igor Zehl

Ekonom Komerční banky Viktor Zeisel. Foto: Igor Zehl

Ekonom Komerční banky Viktor Zeisel otevřel téma perspektivy českého hospodářství. Zmínil politické faktory globálního ekonomického růstu, jako jsou Brexit nebo zvolení Donalda Trumpa americkým prezidentem. „Přejeme si, aby nastaly výraznější fiskální stimuly v bohatších zemích, vyšší investice a také rychlejší reformní úsilí,“ uvedl.  Nejen řadou grafů a tabulek cílil především na domácí ekonomické prostředí. „Máme dva pěkné přebytky – obchodní bilance a státního rozpočtu, ale obojí svědčí o tom, že se v Česku málo investuje,“ prohlásil Zeisel.

Rozpočtové určení daní

Jana Chládková z legislativní a právní sekce Svazu měst a obcí se věnovala rozpočtovému určení daní. Tedy nejvýraznějšího zdroje příjmu pro většinu obcí. „Důležité je správné nastavení rozpočtového určení daní. To by mělo odpovídat skutečným potřebám obce, být stabilní a nezvýhodňovat určitou skupinu obcí před jinými,“ prohlásila Chládková, jež se ve Svazu zabývá financováním obcí, rozpočty, rozpočtovým určením daní a kontrolou.

Odborný rada - specialista pro absorpční kapacitu Centra pro regionální rozvoj ČR Jitka Ondrušková. Foto: Igor Zehl

Jana Chládková ze Svazu měst a obcí ČR, která má v legislativně-právní sekci na starosti finance. Foto: Igor Zehl

Výzvy IROP představila Jitka Ondrušková, odborný rada – specialista pro absorpční kapacitu Centra pro regionální rozvoj ČR. Ta se zabývala velmi vysokými částkami. „V roce 2015 jsme měli výzvy za 40 miliard,“ zhodnotila minulý rok, ale představila také výzvy, které budou vypsány ještě do konce stávajícího roku.

Eliminovat rizika u zadávání zakázek

Pohled na stejnou problematiku z druhé strany přidala Jarmila Kubešová, ředitelka společnosti Eurovision, poradenské agentury zaměřené na čerpání dotačních titulů. Ta se zabývala hlavně příklady z praxe – do konce dotažené úspěšné žádosti. Uvedla příklad přístavby mateřské školy v Boskovicích za víc než 26 milionů korun, který dostal 90 procent dotace. „Důležité je eliminovat co nejvíc rizik hned na začátku. Už v přípravě je řada úskalí. Prověření přijatelnosti, připravenost projektové dokumentace. Rozpočet projektu, soulad všech příloh s podmínkami programu a majetkoprávní vztahy. Proto je dobré využít při přípravě projektu poradce,“ upozornila Kubešová.

dsc_9324

Chytré a úsporné osvětlení ve městech a obcích ve světle nového znění normy ČSN EN 13201 představil obchodní ředitel firmy Artechnic Schréder Petr Míka. „Norma je nová hlavně v tom, že sleduje vývoj řídících systémů soustav. Dnes už jde reagovat na vnější vlivy. Počítá také s indikátory energetické hustoty a indikátor roční spotřeby energie,“ uvedl zástupce firmy dodávající moderní osvětlení pro města a obce.

Od designu po instalaci

Stejně tak se veřejným prostorem zabývá ředitel a majitel společnosti MMCITÉ David Karásek, který navrhuje a prodává městský mobiliář. „Skrze něj lze zkvalitnit veřejný prostor. Jsou to v podstatě banální výrobky. Ale my se snažíme dohlédnout od designu až po samotné místo instalace. To je pro celkový výsledek zásadní,“ prohlásil Karásek, jehož firma má osm poboček v Evropě i Jižní Americe.

dsc_9459

Známý právník Radek Ondruš referoval o novém přestupkovém řádu v obcích, který začne platit od prvního července příštího roku. „Reforma bude naprosto zásadní. Přestupky, správní delikty, fyzických i právnických osob, disciplinární a pořádkové delikty zaniknou. Terminologicky půjde ve všech případech o přestupky. Ty se však musejí dokazovat v podstatě stejně jako u soudu,“ uvedl Ondruš.

Víc než třicet novelizací

Jan Maršák, zástupce ředitele odboru odpadů Ministerstva životního prostředí se také zabýval novou legislativou, ovšem z trochu jiné sféry: odpadového hospodářství, což je z legislativního hlediska velice proměnlivý obor. „Zákon o odpadech byl novelizován již více než třicetkrát. Současný návrh zákona má být schválen v roce 2017. Chceme výrazný odklon odpadu ze skládek. Omezit nelegálního nakládání s odpady. Znevýhodnit skládkování využitelných nebo recyklovatelných odpadů,“ uvedl základní myšlenky směřování odpadového hospodářství v České republice.

dsc_9395

V tématu pokračoval ředitel oddělení regionálního provozu EKO-KOMu Marek Sýkora. Ten představil několik zajímavých čísel o spolupráci obcí a sběrného systému. Třeba že na jedno průměrné sběrné hnízdo připadá 180 obyvatel České republiky. Nebo že jeden člověk v průměry vytřídí 42,3 kilogramu papíru za rok. „Troufnu si říct, že teď už máme víc než tři sta tisíc kontejnerů,“ pochlubil se.

Třetí kotel pro SAKO

Vedoucí oddělení provozu divize Svoz společnosti SAKO Brno Tomáš Hlavenka představil plány firmy, která provozuje jediný závod na energetické využití odpadu na Moravě. „V plánu je výstavba třetího kotle, který výrazně zvýší naše kapacity, a pak také Regionální odpadové centrum. Chceme nakládání s odpady řešit na všech jeho úrovních, ale hlavně chceme předcházet jejich vzniku,“ upozornil Hlavenka na základní předpoklad odpadového hospodářství.

dsc_9680

Na závěr vystoupil Roman Konečný ze společnosti JRK BioWaste Management s jejich systémem předcházení odpadu a který snižuje objem skládkování. „V průměru až 37% ze směsného komunálního odpadu se dá zkompostovat,“ řekl Konečný, jehož společnost se specializuje právě na kompostování ve všech variantách. Ke slovu se dostal ještě Pavel Handl, produktový manažer společnosti Eprin, který představil softwarová řešení nejen pro nakládání s odpadem. „Dá se například využít také při evidenci majetku,“ uvedl Handl.

Záštitu nad odbornou konferenci převzala Ministerstvo životního prostředí, Jihomoravský kraj, statutární město Brno, předseda Svazu měst a obcí a Asociace krajů ČR.

Termín konání:  24. LISTOPADU 2016, 8:30 – 14:30 hod.
Místo konání: hotel Voroněž, Křížkovského 47, Brno

Program konference a elektronický sborník s přednáškami je k dispozici na vyžádání