Konference Moravské obce a města – 9.ročník

soutěž NEJškolka

23. listopadu 2017

ČR je skládková velmoc. Zákony to změní

 

O jaké dotace na vodovody a kanalizace můžou obce žádat? Co s nevytříditelným odpadem? A jak lidem zjednodušit placení služeb ve městech? To byla jen některá z témat 9. ročníku konference Moravské obce a města.

Odbornou konferenci pro zástupce měst a obcí tradičně pořádala 23. listopadu společnost Magnus Regio a účastníci se na ni sjeli do brněnského hotelu Voroněž z celé Moravy. Akce se konala za finanční podpory z rozpočtu Jihomoravského kraje.

 

První blok zahájil hlavní ekonom a vedoucí ekonomického a strategického výzkumu Komerční banky Jan Vejmělek s přednáškou na téma makroekonomického vývoje v ČR, ve které popsal perspektivy českého hospodářství v roce 2018. „Situace v globální ekonomice je letos tak příznivá, jak dlouho nepamatujeme. Primárně se daří rozvinutým zemím, se kterými obchodujeme především. Po dlouhé době to dokonce vypadá, že evropská ekonomika poroste rychleji, než americká. Růst ve většině zemí je teď založen na domácí poptávce, tedy nikoli na exportu. Zlepšuje se situace na trzích práce, nejen u nás, ale v celém regionu včetně Německa. Je malá nezaměstnanost a začínají růst mzdy,“ oznámil ekonom.

Doplnil také, že dynamika světových importů a exportů je pomalu nejlepší v historii. Otázkou podle něj je, kdy tento trend skončí. „Americká ekonomika roste od roku 2010, ale podle historické zkušenosti se vrací do pásma recese. Hospodářský cyklus nikdy nevymizí. Recese v USA nemůže přijít bez odezvy v Evropě. Měli bychom tedy myslet i na časy, kdy to bude o něco horší,“ upozornil Vejmělek.

Přednášející David Bauer, ředitel odboru Regulace a metodika účetnictví, finanční řízení a audit, Ministerstva financi ČR, přenesl téma přednášky z makroekonomického pohledu do toho mikroekonomického, když promluvil o účetních závěrkách. Starosty obcí seznámil s problematikou jejich schvalování a nastínil okruh otázek, které pomůžou schvalování provádět věcně, ne jen formálně.

Na jaká vodohospodářská opatření můžou obce získat peníze a za jakých podmínek, vysvětlil posluchačům Jan Žák z Ministerstva zemědělství ČR. V přednášce představil tři dotační programy převážně pro města a obce zaměřené na vodovody, kanalizace, malé vodní nádrže i na protipovodňová opatření. Blok uzavřel bývalý hacker a současný Security Solutin Architect Miroslav Knapkovský, který promluvil o důvodech pro centralizovanou správu událostí a strojových dat pomocí LOGmanageru. „Od příštího roku bude platit vyhláška GDPR o ochranně osobních údajů. Ta je na jednu stranu těžko uchopitelná, na druhou stranu hrozí vysokými sankcemi. Je potřeba vědět, kdo ve vaší firmě k informačním systémům přistupoval, ať už autorizovaně nebo neautorizovaně, případně jaká data kradl,“ upozornil Knapkovský. S tím podle něj můžou pomoci právě systémy, jako je LOGmanager.


Bezpečnost škol a jednodušší platby

Druhý blok zahájila Ilona Vaculová z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Svou přednáškou o útocích ve školách a radami, jak při nich postupovat, zaujala především přítomné ředitele škol a školek. „Útok bývá krátký, do dvaceti minut. Je téměř nemožné ho odhalit dopředu,“ varovala. Školám doporučila udělat bezpečnostní audit, na jehož základě můžou žádat o dotace na jejich zabezpečení.
Jak využít moderní technologie a zjednodušit každodenní život lidí nastínila Zuzana Weissová ze společnosti MasterCard Europe. Účastníci se mimo jiné seznámili s Kolínskou chytrou klíčenkou, která v sobě jako multifunkční nástroj spojuje čipy a peněženky. Děti ji můžou využívat například při placení obědů, pro vstup do školy, jako platební kartu nebo průkazku na autobus.
S technologickou novinkou přišel i další přednášející Jakub Vokáč ze společnosti Panasonic System Communications Company Europe. Posluchačům představil odolnou výpočetní techniku Panasonic Toughbook a Toughpad, odolná zařízení do terénu s velkou výdrží baterie, která využívá například Městská police Brno.


Odpadové hospodářství

Velkým tématem konference, které zahájilo 3. blok, bylo odpadové hospodářství. První přednášky se ujal Jaromír Manhart, ředitel odboru odpadů Ministerstva životního prostředí ČR, který popsal, jak si republika vede v nakládání s odpady. „V ČR se hodně skládkuje. Je to dané i tím, že jsou za skládky nízké poplatky,“ upozornil. Odklon odpadů ze skládek je podle něj ale nutný. „Mohla by to vyřešit evropská legislativa, která stanoví maximální hranici skládek,“ dodal. S komplexní českou novelou o odpadech ale bude muset stát počkat na evropskou legislativu.
Manharta vystřídala obchodní náměstkyně SAKO Brno Iveta Jurenová s konkrétním návrhem řešení odpadového hospodářství. V prezentaci poukázala na potenciál energetického využívání odpadu právě v souvislosti s očekávaným zákazem skládkování zbytkového směsného komunálního odpadu od roku 2024 a na možnosti, které v tomto ohledu nabízí SAKO Brno. Obce by mohly směsný komunální nerecyklovatelný odpad vozit do Brna k výrobě tepelné energie.

Poslední přednášku na téma střetu zájmů a jeho řešení ve veřejné správě vedl advokát Radek Ondruš. Přítomným vysvětlil povinnosti veřejných funkcionářů včetně starostů a zastupitelů, které mají předcházet střetu zájmů a zodpověděl dotazy na konkrétní případy.

Na závěr konference byly vyhlášeny výsledky celostátní soutěže Moravského hospodářství Nej školka. Vítězem se stala MŠ Vsetín Na Kopečku, druhá byla MŠ Zbraslav, třetí skončila MŠ V Zátiší Dobříň.

Reportáž o soutěži NEJ školka 2017

Termín konání: 23.11.2017, 9.00 – 15.00 hod.
Místo konání: Hotel Voroněž Brno

Odkaz na videoreportáž naleznete i zde,  foto z akce ve fotogalerii.

Reportáž o soutěži NEJ školka 2017

.