Sucho, povodně, voda a hospodaření s ní 18. května 2018 – 4.ročník

FOTOGRAFIE ZE SETKÁNÍ U KULATÉHO STOLU

18. KVĚTEN 2018