Prevence a ochrana před povodněmi a suchem 2016

FOTOGRAFIE Z BUSINESS SNÍDANĚ

20. ZÁŘÍ 2016, BRNO