8. ročník – Život a doprava v bezpečném a chytrém městě či obci MSK

5. září 2019, OSTRAVA