Celostátní odborná konference ředitelů a zástupců MP a OP 25.října 2021 Brno – 7.ročník