6. ročník –  Celostátní konference zástupců městské a obecní policie

21. září 2020, BRNO