8. ročník –  Celostátní konference zástupců městské a obecní policie MP a OP

10. října 2022, BRNO