13. ročník – MOM 2022 – Voda a hospodaření s ní

7. června 2022, BRNO