7. ročník Žijme v bezpečném a chytrém městě či obci

21. listopadu2019, Olomouc