12. ročník –  Život a doprava v bezpečném a chytrém městě či obci  JMK

17.března 2022, BRNO