11. ročník –  Život a doprava v bezpečném a chytrém městě či obci  JMK

25. června 2021, BRNO