1. ročník –  Bezpečné a chytré školy

9. listopadu 2018, BRNO