test

10 03, 2023

Reportáž – Život a doprava v bezpečném a chytrém městě či obci JMK 2023

2023-05-19T09:36:11+02:00

Připravovaná rekonstrukce D1 v okolí Brna, včetně pohledu policie na tuto stavební akci a také moderní a chytrá řešení zvýšení bezpečnosti na silnicích i železnici. To byla hlavní témata diskuze 13. ročníku setkání u kulatého stolu Život a doprava v bezpečném a chytrém městě či obci v JMK zástupci ministerstva dopravy, ředitelství silnic a dálnic, jihomoravských obcí i odborných firem. Akci pořádala společnost Magnus Regio, a to pod záštitou Mgr. Martina Kupky, ministra dopravy, Ministerstvo dopravy ČR, JUDr. Markéty Vaňkové, primátorky statutárního města Brna, a Mgr. Jana Grolicha, hejtmana Jihomoravského kraje.

Reportáž – Život a doprava v bezpečném a chytrém městě či obci JMK 20232023-05-19T09:36:11+02:00
22 02, 2023

Reportáž – Celostátní setkání ředitelů nemocnic a zástupců ze sektoru zdravotnictví Brno 2023

2023-05-22T10:49:24+02:00

Jak zvládají nemocnice energetickou krizi a jak je to aktuálně s diskutovaným nedostatkem léků. Obě témata jsou mediálně velmi oblíbená. Nejde však o zbytečně nafouknutou bublinu? Ředitelé nemocnic z celé České republiky měli možnost diskutovat s odborníky z Ministerstva zdravotnictví ČR, specialisty z oborových organizací či odborných firem.

Reportáž – Celostátní setkání ředitelů nemocnic a zástupců ze sektoru zdravotnictví Brno 20232023-05-22T10:49:24+02:00
31 01, 2023

Reportáž – Ekologie a její budoucnost Brno 2023

2023-05-19T09:36:12+02:00

Odpadové hospodářství a hlavně předcházení vzniku odpadu. A také nová legislativa a její dopady v praxi. To byla některá z hlavních témat setkání Ekologie a její budoucnost, na kterém diskutovali zástupci měst a obcí s představiteli Ministerstva životního prostředí ČR, Státního fondu životního prostředí ČR, a dalšími odborníky. Akci pořádala společnost Magnus Regio.

Reportáž – Ekologie a její budoucnost Brno 20232023-05-19T09:36:12+02:00
Přejít nahoru