Žijme v bezpečném a chytrém městě či obci – 7.ročník

 21. listopadu 2019

Cesta k chytrému městu vede přes vlastní strategické plány

Olomouc, 21. listopadu 2019 – Bezpečí ve městě, na silnici i železnici. A také pohodlnější život všech obyvatel a jak v tomto mohou být nápomocny chytré technologie. To byla témata setkání u kulatého stolu společnosti Magnus Regio na téma Žijme v bezpečném a chytrém městě či obci, které se konalo již posedmé v Olomouci. Diskutovat spolu se starosty a zástupci měst přijeli odborníci z Ministerstva dopravy ČR, kraje, firem i spolků.

 

Kvůli postupnému přesouvání a zalidňování obyvatelstva do měst, jsou tato nucena neustále vymýšlet nová a chytrá řešení kvůli stále hustější dopravě. Jak se s tímto vypořádat? Potažmo celkově zajistit pro všechny bezpečnou dopravní infrastrukturu na úrovni města samotného i celého kraje? Odborníci diskutovali se starosty měst a obcí z Olomouckého kraje.

Úvodního slova se ujal Jan Zahradníček, 2. náměstek hejtmana Olomouckého kraje. Informoval o stavu dopravní infrastruktury a možnostech financování jejího rozvoje a údržby. „Díky evropským fondům investujeme v posledních letech okolo 1,2 miliardy korun do dopravní infrastruktury,“ uvedl a současně však zdůraznil: „Bohužel tímto způsobem není většinou možné financovat opravy silnic III. Tříd. A v tomto je dle mého názoru zakopán pes. Domnívám se, že vůbec nastavení systému financování oprav komunikací II. A III. tříd není v Česku dobře nastaven, a týká se to všech krajů.

Renáta Slabá z oddělení dopravní politiky a čisté mobility z Ministerstva dopravy ČR, seznámila účastníky se stavem konkrétních dopravních projektů v Olomouckém kraji, a to jak z hlediska silniční tak železniční sítě. „Co se týká vysokorychlostní trati VRT Přerov – Ostrava – právě se zpracovává studie proveditelnosti, zahájení realizace záměru předpokládáme do roku 2025. Ve studii se zohledňuje i modernizace trati Brno – Přerov na rychlost 200 km/h, resp. je zařazena mezi pilotní úseky VRT se zrychleným režimem přípravy.“

Renáta Slabá pak pokračovala s osvětlením podpory alternativních pohonů ze strany Ministerstva dopravy: „Česká republika přistoupila k environmentálním závazkům Evropské unie. Rozhodli jsme se podporovat všechny druhy alternativního dobíjení a pohonů, v rámci operačního programu doprava tak podporujeme pohony CNG, LPG, vodík i elektromobilitu, a to jak dobíjecí stanice běžné i ty rychlé. O dotaci si mohou žádat soukromníci i municipality,“ uvedla.

 

Chytrá železniční stanice

Ladislav Kašpar, ředitel organizační jednotky Olomouc Správy železniční dopravní cesty, krátce představil projekt související s chytrými technologiemi a železniční dopravou. Z hlediska chytrých technologií na Správě železniční a dopravní cesty chystáme společně s ČVÚT Praha studii ohledně smart energy železničních stanic. Mělo by se jednat o využití stanic tak, aby byly energeticky soběstačné. Jednotlivé zahrnuté prvky budou větrníky, kogenerační jednotky, solární panely, počítá se s využitím úložiště baterií. Projekt je sice v zárodku, ale věříme, že se brzy uchytí.“

Alena Rašková, náměstkyně primátora uvedla, že město Prostějov pracuje na projektech Smart City, a to díky svým zaměstnancům. Ti přišli s podnětem, že když strategické plány vypracovává nějaká externí společnost, tak jsou neosobní a v praxi hůře použitelné, jelikož jsou univerzální pro více měst. „Rozhodli jsme se tedy strategický plán vypracovat sami. Řadu opatření se nám tak již povedlo uvést do praxe – celá naše MHD jezdí na plyn, stejně tak městská policie, v MHD mohou cestující platit kartami. Nejnovějšími nápady jsou pak využití střech na budovách v majetku města, kam budeme instalovat solární panely, a zachycování srážkové vody.

Stejně tak Olomouc rozvíjí koncept Smart City, a to již zhruba rok. „Připravujeme dlouhodobý strategický plán ale i jednotlivá dílčí opatření, u kterých se snažíme, aby byla udržitelná, promyšlená a efektivní. Aby každá koruna byla využita účelně – v MHD se například chceme zaměřit na komfort i úsporu pro občany,“ vysvětlil Pelikán.

 

Řešení pro dopravu

Hlavním partnerem akce byla společnost GEMOS DOPRAVNÍ SYSTÉMY. František Sedlák, specialista pro veřejné zakázky, seznámil přítomné s možnostmi nabízených řešení: „Data z inteligentního ukazatele rychlosti je možné využít jak pro obecnou veřejnost – v rámci třeba počtu vozidel, které projíždějí danou lokalitou, tak pro dopravněinženýrské účely – tedy monitorování rychlosti v daném úseku, snižování rychlosti či prevenci kriminality díky monitoringu jednotlivých registračních značek. Systém lze doplnit o tzv. modul okamžitého měření rychlosti, kdy spojujeme dvě základní věci – okamžitou rychlost a částečnou úsekovou rychlost. Vždy dáváme řidiči šanci zpomalit. Pokud se tak nestane, tak v rámci zhruba 23 metrů zůstane jako přestupce. Naše inteligentní ukazatele mohou sloužit také k monitoringu tranzitní nákladní dopravy v obcích.“

Jindřich Henzl, CSR specialista dalšího z partnerů akce Kooperativa pojišťovny, poukázal na myšlenky Vize nula a její konkrétní projekty: „Kooperativu dlouhodobě trápí počet zraněných a mrtvých na českých silnicích, proto jsme se rozhodli podpořit myšlenky Vize nula. Pomocí konkrétních projektů se snažíme tyto nelichotivé statistiky zvrátit. V současné době je to například téma řidičák na zkoušku – tedy reforma autoškolského zákona. Jde o rozšíření systému vzdělávání na druhou fázi, kdy si mladí uchazeči více osvojí řidičské dovednosti,“ vysvětluje Henzl.

Na řadu přišly také možnosti financování dopravních projektů. Dalším tématem byly dobré příklady alternativ, jak odlehčit čím dál hustějšímu provozu ve městech. Konkrétně se hovořilo o bikesharingu, tedy sdílení kol, a také carsharingu. Pro sdílení aut, zvláště ve městech, pak jasně hovoří statistiky – auta totiž v průměru 95 procent času pouze parkují a nejezdísvé majitele přitom stojí nemalé peníze za pravidelný servis, opravy či pojištění.

Termín konání: 21.11.2019, 9.00 – 12.30 hod.
Místo konání: Hotel Clarion Olomouc

Odkaz na videoreportáž naleznete i zde,  foto z akce ve fotogalerii.