Reportáž: Sucho, povodně, voda a hospodaření s ní – 4.ročník

18. květen 2018

Setkání u kulatého stolu na téma Sucho a povodně – Brno, 18.května 2018

Brno – Nedostatek pitné vody. To je problém, který v posledních letech řeší nejen zemědělci, vodohospodáři nebo lesníci. Ministr Životního prostředí ČR Richard Brabec dokonce označil situaci v některých obcích za krizovou. O problému s vodou přijeli v pátek 18. května do Brna diskutovat zástupci z měst a obcí spolu s odborníky, zástupci ministerstev a vodohospodáři na setkání u kulatého stolu s názvem Socho, povodně, voda a hospodaření s ní. Setkání pořádala společnost Magnus Regio.

Problémy se suchem a povodněmi jsou spolu úzce propojené. V obou případech je klíčové, aby se voda dokázala udržet v krajině. „Vždy, když je aktuálním tématem sucho nebo povodně, lidé se ptají, zda proti tomu stát vůbec něco dělá. Dělá, ale trvá do dlouho. Výjimkou pro některé kroky nejsou desetiletá období,“ uvedl ředitel Státního fondu životního prostředí České republiky Petr Valdman.

Přestože na rozdíl od povodní není sucho pro většinu lidí na první pohled tolik patrné a například obyvatelé měst si ho neuvědomují, dokud jim teče voda z kohoutků, je to dlouhodobý problém, který vyžaduje zásadní řešení. „Na předcházení problémům s vodou jsou vypsány dotační tituly. Většina výzev běží opakovaně a například obce v Jihomoravském kraji využily nebo využívají kolem 300 dotačních titulů. Novinkou je titul, který je zaměřený na zachytávání vody v zástavbách, například z parkovišť – tak, aby voda neodtekla do kanálu, ale zadržela se někde v místě,“ popsal Valdman. Tento titul se podle něj týká například využívání polopropustných povrchů, jako jsou betonové mřížky s travním porostem uvnitř.

 

Dalším opatřením, které by situaci mohlo pomoci, je propojení vodáren, které by si v případě lokálního sucha předávaly vodu. Přímo na občany a domácnosti potom míří dotační tituly, jako je Dešťovka, který motivuje domácnosti k využívání dešťové vody.

Podle vedoucího Odboru životního prostředí Krajského úřadu Jihomoravského kraje Františka Havíře jsou ale programy jako Dešťovka příliš málo muziky za příliš mnoho peněz a domácnosti jsou jen nepatrným faktorem v problematice s vodou. „Například je potřeba propojení vodohospodářských soustav, ale je problém, kdo to bude platit a kdo to bude udržovat? O tom už se nemluví. Další problém je v komunikaci, spíš než krizové plány potřebujeme spolupráci s ministerstvy,“ zdůraznil Havíř.

 

 


Podobně vnímá problém i společnost Lesy České republiky. „Kondice lesních půd je z hlediska retence vody velice špatná. Potřebovali bychom neupozadit jejich hospodářskou funkci, a naopak vyzdvihnout jejich hydrickou funkci,“ upozornil ředitel krajského ředitelství Lesů České republiky Dalibor Šafařík. S tím by podle něj potřebovala společnost pomoc od státu.

Podle Jany Tejkalové z Ministerstva životního prostředí ČR je kromě krizové legislativy od roku 2016 v přípravě hlava, která se týká přímo sucha. Krajské plány a strategie by podle ní přesto měly být propracovanější než ty celostátní.

Termín konání: 18.5.2018, 9.00 – 12.00 hod.
Místo konání: Hotel Avanti Brno

Foto z akce ve fotogalerii.