Reportáž: Bezpečná dopravní infrastruktura Moravskoslezského kraje

 

7. září 2018

 

S bezpečnou a rychlou dopravou v Moravskoslezském kraji pomůžou chytré technologie

Obchvaty měst a obcí, železniční přejezdy, bezpečnost na silnicích a chytré technologie v dopravě.   To byla hlavní témata, o kterých diskutovali účastníci Setkání u kulatého stolu na téma Bezpečná dopravní infrastruktura Moravskoslezského kraje. Akci, na které se sešli zástupci měst a obcí z regionu, zástupci kraje, ministerstev, policie i dalších důležitých institucí a firem, pořádala v Ostravě společnost Magnus Regio již posedmé.  Setkání se konalo  za finanční podpory z rozpočtu

Moravskoslezského kraje.

V úvodu upozornil náměstek moravskoslezského hejtmana Jakub Unucka na rekonstrukce dopravních staveb v kraji. „V letošním roce jsme zahájili 90 dopravních staveb, což může být místy pro řidiče komplikované. Opravy už byly ale naléhavě potřeba, takže doufáme, že nám řidiči prominou,“ upozornil náměstek.
Co se v kraji v rámci dopravní infrastruktury připravuje, doplnil ředitel odboru strategie Ministerstva dopravy ČR Luděk Sosna. „Intenzivně pracujeme na stavbě D 48, ovšem vykoupení pozemků u Rychaltic není úplně jednoduché,“ informoval Sosna a zmínil také severní obchvat Opavy nebo železniční stavby, kde byl například vypsán tendr na železniční uzel v Ostravě.

Do diskuze o dopravě se zapojili také starostové. „Když je tunel na D1 uzavřen, veškerá doprava proudí přes hlavní tah v našem městě a místní tak v podstatě nemůžou projet ani z jedné strany města na druhou, protože centrem vede nekonečný proud aut a kamionů,“ upozornil František Kopecký z Klimkovic a požádal v tomto případě o součinnost policie s řízením dopravy. Na jeho slova reagoval vrchní komisař Krajského ředitelství policie MSK Vladimír Kovařčík, který uvedl, že plynulost a s ní spojená bezpečnost dopravy je pro policii prioritní, a proto se zapojuje i do plánování uzavírek a doporučuje termíny mimo předpokládaná vytížení, jako je například konec prázdnin a začátek školního roku.

Místostarostka Hlučína Blanka Kotrlová zase upozornila na stále palčivěji chybějící obchvat Hlučína I/56. „Stejně jako v Klimkovicích je hustota dopravy u nás šílená. Je jasné, že to nejde ze dne na den, ale proč už se nepřipravují výkupy pozemků? Na co se pořád čeká?“ zajímala se místostarostka.

Podle Sosny je nyní dohoda s ŘSD a Ostravou taková, že se připraví a spočítá záměr projektu. „Pokud bude ekonomicky únosný, pustíme ho dál,“ nastínil Sosna.

Signál do vozidel, informace na dálnici

Dalším z mnoha témat na akci bylo zapojení chytrých technologií do dopravy. „Některé procesy běží již na úrovni státu – například zavedení integrovaného dopravního tarifu, kde ale musíme počítat s komunikací s jednotlivými partnery. Podstatné je také zavedení stabilního signálu do železničních vozidel a v neposlední řadě chceme rozšířit elektronické informační tabule na dálnicích a zlepšit jejich aktuálnost,“ vypočítal Sosna.

Starosty, stěžující si na hluk kvůli okolní dopravě, potěšil náměstek Unucka informací, že síť chytrých hlukových čidel se plánuje mnohonásobně rozšiřovat. „Hluková čidla už nyní na mnoha místech hlídají hlukové limity a už teď jich mnoho hlásí téměř hraniční hodnoty. Jakmile se tyto hodnoty dostanou nad hranici, správce je povinen hluk řešit. A právě tato čidla je v plánu rozšířit o tisíce,“ upozornil Unucka.

O chytrých technologiích promluvila také Jana Korytářová za Ministerstvo pro místní rozvoj ČR.          „V současné době aktualizujeme metodiku Smart Cities, což je v podstatě návod pro samosprávy, jak koncept Smart Cities doplnit do rozvoje jednotlivých měst a obcí. Na tato témata děláme semináře, kde zástupcům municipalit odborníci vysvětlují jednotlivá témata. Konkrétní dotační výzvy přímo na smart cities se nevypisují, ale je možné si je „vyzobat“ z ostatních výzev,“ uvedla Korytářová.
Původní koncept podle ní byl příliš náročný a ministerstvo ho chce zkrátit na 20 stránek, aby byl pro všechny srozumitelnější. Mezi konkrétní kroky v rámci Smart Cities podle ní patří bezhotovostní platby v MHD, carsharing a bikesharing nebo téma elektromobilů a autonomních vozidel.

Do chytrých technologií v dopravě se čím dál častěji zapojují soukromé firmy. Jendou z nich je společnost VDT Technology, kterou na akci zastupoval předseda představenstva Erik Feldman. Ten účastníkům představil VDT Technology jako firmu, která se zaměřuje na implementaci softwaru nad kamerovými systémy, na informační systémy pro veřejnou dopravu, inteligentní řízení dopravní situace a parkovací systémy. „Přestože města jsou kamerami osázena, vytěžena je asi jedna miliontina procenta záznamu. Náš systém pracuje na bázi umělé inteligence a může sám „vykousnout“ jakékoli informace jsou potřeba,“ popsal Feldman.

Dalšími tématy byly vysokorychlostní železnice, zvyšování bezpečnosti na železničních přejezdech, nebo například aktuální stav čerpání evropských dotací letos a pro rok 2019.

FOTOGALERIE ZDE