Žijme v bezpečném a chytrém městě – 6.ročník

 8.června 2018

Setkání u kulatého stolu: Bezpečnosti pomůže prevence i peníze, ale především rozum.

Bezpečí na silnici, ve městech i na úřadech. A taky pohodlnější život všech obyvatel. To byla témata setkání u kulatého stolu společnosti Magnus Regio na téma Žijme v bezpečném a chytrém městě či obci, které se konalo v pátek 8.6. v Olomouci. Diskutovat spolu se starosty a zástupci měst přijeli zástupci kraje, státních firem i odborníci.

„Smart city je teď velké téma i ve veřejné správě, ať už jde o rozvoj energetiky, parkování a udržitelný rozvoj vůbec. Například s Přerovem připravujeme projekt udržitelné mobility města,“ uvedl náměstek hejtmana Olomouckého kraje Pavel Šoltys.
Podle vedoucího Odboru dopravy a silničního hospodářství Olomouckého kraje Ladislava Růžičky jde bezpečnost na silnicích ruku v ruce se stavem silnic. Kraj se podle něj kromě oprav silnic II. a III. třídy zaměří také na opravu mostů. „Pro zlepšení bezpečnosti také přebudováváme některé křižovtky na kruhové křižovatky. Také máme dotační program na podporu cyklostezek. Od roku 2004 jsme poskytli zhruba 105 milionu korun na téměř 100 km stezek,“ popsal Růžička.

Dalším tématem jsou také dopravní hřiště, po kterých volají nejen obce. „Ve městě jsme mívali dopravní hřiště, které patřilo k soukromé autoškole. Teď už je ale v hrozném stavu. Nepřemýšlí kraj o vypsání dotačního titulu zaměřeného právě na dopravní hřiště?“ zajímal se například místostarosta Zábřehu Karel Chronek, podle kterého jsou právě tato hřiště velkým přínosem pro prevenci. Souhlasí s ním také Miroslav Charouz, koordinátor BESIPu Olomouckého kraje. „Pro vychování nové generace zodpovědných řidičů potřebujeme jednak příklad rodičů, aby například nejezdili s dětmi „jen po městě“ bez pásů, nebo na kole bez helmy, jednak prostory, kde se můžou něco naučit. A právě dopravní hřiště je místo, kde se děti můžou vychovávat spolu s rodiči,“ myslí si Charouz. Podle náměstka Šoltyse na to kraj myslí. „Tématem jsme se na vedení kraje zabývali a plánujeme zmapovat dopravní hřiště v kraji. Doufám, že poté kraj do zastupitelstva připraví dotační tituly právě na hřiště,“ informoval Šoltys.

Přejezd versus nadjezd

Velkým tématem byly také železniční přejezdy, kde stále dochází k častým úmrtím. Problém můžou řešit chytré technologie, jako je projekt C-roads, připravovaná mobilní aplikace upozorňující na přijíždějící vlak, nebo přímo přebudování samotných přejezdů. „Vybudování přejezdu stojí 10–20 milionů korun, přičemž nejdražší je kabeláž. Snažíme se přemlouvat města, aby šla raději cestou nadjezdů a podjezdů, které jsou mnohem bezpečnější. Náklady na ně jsou většinou od 4–20 milionů korun a požadují mnohem nižší náklady na údržbu,“ prohlásil Ladislav Kašpar, ředitel organizační jednotky Olomouc SŽDC.

Na konkrétní přejezd, který by mimoúrovňové křížení potřeboval, upozornil vrchní komisař Krajského ředitelství policie Olomouckého kraje Marek Sedláček. „Přejezd Červenka – Králová je problematický z obou směrů,“ zdůraznil. Po přejezdu jezdí často nákladní automobily, v zimě hrozí, že při brždění dostanou řidiči smyk na náledí. Podle Kašpara SŽDC o tomto přejezdu ví. „V tomto místě jsme nadjezd navrhovali, ale v 1. vlně se do výběru nedostal. Než se podaří nadjezd vybudovat, chtěli bychom tam dát bezpečnostní zařízení, které by rozeznalo ohrožení,“ informoval Kašpar.

O nových, nejen bezpečnostních zařízeních se mluvilo i v druhé půlce setkání, ve spojení s tématem smart city. Například starosta Hranic Jiří Kudláček ostatním starostům popsal, jak do města zaváděli elektrobusy i další inovace. „Lidem apriori nejde o smart technologie jen tak, že by se jim líbily, ale jdou za tím, co je pro ně nejvýhodnější. Pokud chceme zavádět novinky, musíme proto ale lidem nejprve připravit podmínky. Tedy například pokud bychom chtěli podpořit v centru cyklodopravu na úkor automobilové dopravy, s čímž souvisí zdražení parkovacích míst v centru, musíme nejprve vytvořit pro cyklodopravu vhodné podmínky,“ vysvětlil Kudláček.

Ze setkání vyplynulo, že municipality i kraj jsou novým i smart řešením otevřené. Je ale potřeba, aby spolupracovaly všechny zainteresované strany, aby nové řešení i technologie mohly navázat na stávající řešení.

Termín konání: 8.6.2018, 9.00 – 15.00 hod.
Místo konání: Hotel Clarion Olomouc

Odkaz na videoreportáž naleznete i zde,  foto z akce ve fotogalerii.