Reportáž:

Světla měst a obcí – 2.ročník, 20.9.2019 Brno

Světla měst a obcí: Veřejné osvětlení je nutné řešit s ohledem na lidské zdraví a ekosystémy, shodli se odborníci

Brno – Vliv světelného smogu na zdraví člověka i přírodu celkově, bezpečnostní osvětlení přechodů pro chodce či možnosti financování rekonstrukce sítě veřejného osvětlení pro obce. Světlo ze všech možných úhlů pohledů bylo na programu druhého ročníku setkání u kulatého stolu s názvem Světla měst a obcí. Akci v brněnském hotelu Voroněž 20. září pořádala společnost Magnus Regio. Setkání  bylo podpořeno z rozpočtu Jihomoravského kraje a zúčastnili se jí zástupci měst a obcí, ministerstev a také přední odborníci na danou problematiku.

V úvodu si vzal slovo Jiří Dušek,senátor Parlamentu ČR a ředitel Hvězdárny a planetária Brno, který mimo jiné přestavil osvětové projekty brněnské hvězdárny zabývající se právě světelným znečištěním. „Zatímco ještě před dvaceti lety bylo světelné znečištění problémem pouze pro astronomy kvůli nerušenému výhledu do vesmíru, dnes se prakticky všichni topíme ve fotonovém moři. Dříve bylo vzácností světlo, dnes je vzácností tma. Na hvězdárně v Brně se snažíme tuto problematiku popularizovat a také nabízet různá řešení. Starostové si navíc již uvědomují, že je rozumné dobře svítit – už jenom z důvodu, že nerušený výhled na oblohu může být zajímavý pro turisty. Chytré svícení pak samozřejmě pomáhá člověku a přírodě, jelikož poté je prostředí okolo nás zdravější,“ vysvětlil Dušek a dále dodal: „Co se týče například dotačních titulů, které je možné na výměnu efektivního a energeticky šetrnějšího veřejného osvětlení využít, pořádáme pro obce konzultace, resp. setkání se zástupci MŽP a MPO, nejbližší bude 15. října přímo na hvězdárně,“ uvedl Jiří Dušek.Že je světelný smog problémem celoevropským, potažmo týkající se celé západní civilizace podle něj pak jen potvrzuje fakt, že v roce 2022 bude jedním z hlavních témat pro Evropskou unii.

Až dvoumilionová dotace

O konkrétních možnostech dotací promluvil Vladimír Sochor, ředitel odboru energetické účinnosti a úspor z Ministerstva průmyslu a obchodu. „O příspěvek mohou požádat obce a městské části, příspěvkové organizace zřizované obcí nebo městskou částí, také obchodní korporace se 100% podílem obce nebo městské části,“ informoval Sochor s tím, že termín podávání žádostí o dotace pro rok 2020 je do 31. října 2019, maximální výše dotace z programu Efekt je 2 mil. Kč na jednu žádost a maximálně 50 % způsobilých výdajů. Nově je také nutné pro přidělení dotace nutná podmínka dodrženílimitů pro světelné znečištění. Z příspěvku je možné hradit obnovu osvětlovacích sousta a pořízení či optimalizaci řídícího systému.

Žádosti na dotace z Ministerstva průmyslu a obchodu mohou podávat pouze obce mimo chráněné krajinné oblasti. Těch obcí lokalizovaných alespoň částečně v CHKO se pak týkají dotace z Ministerstva životního prostředí. Podmínky jsou obdobné a výše podpory opět dosahuje 50 %. Obce v národních parcích pak mohou získat až 85 % způsobilých výdajů. „Cílem dotací je snížení světelného znečištění a zvýšení energetických úspor,“ doplnila Anna Pasková, ředitelka odboru politiky ŽP a udržitelného rozvoje z Ministerstva životního prostředí.

Důležité jsou certifikace

Martin Stržínek, obchodní ředitel firmy Elektro-Lumen poukázal na to, že novým a šetrnějším způsobům veřejného osvětlení neprospívá současný mediální obraz, kdy je světlo, resp. moderní osvětlení obecně prezentováno jako špatné. „Přitom samozřejmě existují kvalitní ledkové soustavy, které splňují funkčnost a navíc všechny důležité požadavky i stran dotací. Navíc není to přitom jen o veřejném osvětlení, ale i domácnosti se zahlcují světlem,“ upozornil a dále doporučil přítomným starostům, aby při výměně osvětlení za nové požadovaly ta, která mají příslušné certifikace.„Často se také zapomíná na servisovatelnost v budoucím čase, zpracování vzorového úseku, provozní náklady „smart řešení“ a vůbec jejich praktickou využitelnost a začlenění do dalších smart prvků města,“ uvedl Stržínek.

Anna Pasková dále informovala o práci meziresortní pracovní skupiny, která se zabývá právě světleným znečištěním. Mezi úkoly pracovní skupiny patří například regulace pro omezení vlivů na přírodu a životní prostředí či práce na normách pro posílení pravomocí obcí pro regulaci problematiky světelného znečištění.

„Donedávna jsme se v rámci ekologických aspektů veřejného osvětlení zaměřovali pouze na snižování energetické náročnosti a tedy i emisí, jak oxidu uhličitého, tak znečišťujících látek. Nyní jsme se však zaměřily i na zpětný odběr, ekologickou likvidaci či recyklaci jednotlivých druhů světelných zdrojů. Spolu s vědeckými důkazy o negativním vlivu modré části světelného spektra na lidské zdraví a ekosystémy, pokud jsou mu vystaveni během noci, vyvstala pak nutnost hovořit v rámci ekologických aspektů rovněž o této problematice a možnostech, jak ji řešit,“ řekla Anna Pasková.

Na setkání vystoupili také přední odborníci Pavel Suchan,předseda Odborné skupiny pro světelné znečištění České astronomické společnosti a člen mezirezortní pracovní skupiny k problematice světelného znečištění. „Měli bychom mít co největší rozdíl mezi denní osvětleností a noční tmou. Našim počínáním si však tento rozdíl snižujeme. Během dne se zavřeme do uzavřené místnosti, večer si naopak rozsvítíme – zejména pak displeje elektronických přístrojů – pokud nemáme filtry modrého světla. Tímto si ničíme své biologické rytmy a tím pádem našemu organismu nedáváme šanci k dostatečné regeneraci. Zakládáme si tak na nejrůznější civilizační choroby,“ upozornil na důsledky Pavel Suchan. Dále vystoupil například o i Hynek Medřický odborník na světlo z České astronomické společnosti či Petr Baxant, předseda České společnosti pro osvětlování.

Řeč přišla také na osvětlení z hlediska bezpečnosti silničního provozu, konkrétně na Analýzu viditelnosti v nočním dopravním prostoru. „Přechody i křižovatky by měly být osvětleny alespoň o řád výše než klasická komunikace. Ke všem těmto prostorům by se však mělo přistupovat obzvláště citlivě, mimo jiné z důvodu jasu okolí. Pozornost je pak nutné věnovat i adaptační zóně, pouze přisvětlený přechod by pak naopak mohl být o to nebezpečnější, protože řidiči by mohli být oslněni. Každé potenciálně nebezpečné místo je tedy nutné posuzovat v návaznosti na navazující prostory,“ upozornil Jiří Tesař z České společnosti pro osvětlování.

Firma Technické sítě Brno v závěru pak seznámila účastníky s unikátním meřicím systém Mastab, který poskytuje technické informace o stabilitě a stavu konstrukcí stožárů.

Termín konání: 20. září 2019, 8:30 – 13:00 hod.
Místo konání: Hotel Voroněž Brno

Odkaz na videoreportáž naleznete zde , fotogalerie tu.