Reportáž: Business snídaně Prevence a ochrana před povodněmi a suchem

20. ZÁŘÍ 2016

Na jedné straně sucho, na druhé pak povodně. Jde o protikladné, avšak spolu velmi související problémy. Jaká je současná situace v této sféře, napověděli odborníci na business snídani společnosti Magnus Regio v Brně, která podruhé nesla název Prevence a ochrana před povodněmi a suchem. ara_1614 „Sucho je nastupující fenomén. Pocházím z Břeclavska, kde se s povodněmi setkávám delší dobu, takže vím, že jde o běh na dlouhou trať. Je mi ale jasné, že boj se suchem bude ještě delší,“ uvedl byznys snídani radní Jihomoravského kraje Igor Chlup. ara_1884 Ředitel odboru vody v krajině a odstraňování povodňových škod Ministerstva zemědělství Marian Čiernik připomněl impulz, po kterém se dostala protipovodňová opatření do centra zájmu. „V roce 1997 přišla první velká povodeň v historii samostatné české republiky. Než jsme stihli zareagovat, přišly další,“ vrátil se skoro dvacet let nazpět. Ze současnosti pak rozvedl dotační tituly, které mají pomoct v boji s oběma extrémními formami počasí.

Osm měsíců sucha

Ty totiž nejde oddělovat. Generální ředitel Povodí Odry je označil za dvě strany téže mince. „Proto se věnujeme oběma aspektům. Vždyť loni bylo v Moravskoslezském kraji sucho osm měsíců, doknce hrozilo, že se kvůli nedostatku vody bude muset zavřít vysoká pec v ArcelorMittal,“ přiblížil problém Pagáč, který ještě upozornil na aktuální významnou investici, což je rekonstrukce Vodního díla Šance v hodnotě kolem 440 milionů korun. ara_1667 Jeho kolega, generální ředitel Povodí Moravy Jan Hodonský uvedl, že boj se suchem byl léta ve stínu protipovodňových opatření. „A to navzdory odborníkům. Česká republika je střecha Evropy. I s tímto problémem se musí vypořádat hlavně koncepčně,“ podotkl Hodovský. Kdo má koncepční práce zaplatit? Z velké míry stát a Evropská unie. „Za rok se nám podařilo rozdělit čtyři miliardy z evropských peněz,“ uvedl ředitel Státního fondu životního prostředí Petr Valdman.

Dlouhodobý problém

U kulatého stolu nechyběli ani další odborníci. Meterorolog a moderátor relace o počasí Michal Žák upozornil, že zatímco sucho je fenoménem posledních roků, v devadesátých letech byly v některých částem země stejně postižené oblasti. ara_1707 Profesor Ústavu agrosystémů a bioklimatologie Mendelovy univerzity Brno Miroslav Trnka ukázal prezentaci s výhledem na budoucí léta. Na ní to nevypadalo dobře s jihem Moravy, která má vysychat. „Změna klimatu není jen fráze. Víme, že hlavní podíl na tom má zvýšená hodnota oxidu uhličitého. V budoucnu nás čeká víc suchých období. Výhled je poměrně znepokojivý, na druhou stranu můžu říct, že podmínky pro pěstování vinné révy budou v této oblasti stále lepší,“ odlehčil Trnka atmosféru.

Každé dva roky

Ředitel brněnské pobočky Českého hydrometeorologického ústavu Jaroslav Rožnovský připomněl, že lidská paměť není v případě počasí nejlepší. „V průměru každé dva roky tu najdeme případy extrémního výkyvu,“ řekl. Se zájmem se do diskuze zapojili i partneři byznys snídaně. Miloš Kedrovič z inženýrského ateliéru Vodotika mohl vypozorovat, že problémy, které řeší čeští a slovenští vodohospodáři a pracovníci z příbuzných oblastí jsou podobné. „U vás vidím, že dáváte větší důraz na odbornost,“ přiznal Kedrovič. ara_1857 V pesimistickém duchu se nesla vyjádření zástupců pozemního a inženýrského stavitelství. Ředitel odštěpeného závodu Vodohospodářských staveb PORR Michal Beňak označil prostředí zadávání zakázek v této oblasti za nepřátelské. „V této oblasti existuje obrovské zpoždění, které se ale stále prodlužuje,“ narážel Beňak na fakt, že vláda má na projekty připravené peníze, zhotovitelé na ně čekají, ale projekty nejsou připravené. Jedná se tedy o podobný problém jako v dopravním stavitelství. ara_1864 Ředitel společnosti Ekostavby Ivan Beneš zmínil meziroční pád stavebnictví o šestnáct procent. „Sytém je špatně nastavený. Práce dostáváme ke konci roku, potom několik měsíců jsou lidi bez práce,“ doplnil Beneš. Před touto sférou je tak stále velké množství komplexních témat, které potřebují vyřešit. I řešení však musejí být komplexní. Nad akcí převzala záštitu Ministerstvo zemědělství, Ministerstvo životního prostředí, hejtman Jihomoravského kraje Michal Hašek a primátor města Brna Petr Vokřál.

Termín konání: 20. září 2016, 8:30 – 12:00 hod.
Místo konání: Hotel AVANTI, Brno – Ponava

Odkaz na videoreportáž je dostupný zde

Projektová manažerka
Jana Hrstková
tel.: 542 425 231, gsm: 725 006 094
e-mail: j.hrstkovavagnusregio.cz