Reportáž: Bezpečná dopravní infrastruktura ve městech a obcích Královehradeckého a Pardubického kraje – 4.ročník

26. duben 2018

 

Tisková zpráva: Bezpečná dopravní infrastruktura Královéhradeckého a Pardubického kraje

Hradec Králové – Polovina krajských silnic v havarijním stavu, hustá kamionová doprava a nebezpečnost železničních přejezdů. To jsou problémy, které trápí Královéhradecký a Pardubický kraj a které je potřeba řešit. Shodli se o tom účastníci čtvrtečního setkání u kulatého stolu na téma Bezpečná dopravní infrastruktura Pardubického a Královéhradeckého kraje, kterou v Hradci Králové už tradičně pořádá společnost Magnus Regio. Na akci se sjelo přes čtyřicet zástupců kraje, měst a obcí, policie, Ředitelství silnic a dálnic, Českých drah, SŽDC a dalších státních i soukromých firem, které mají k tématu co říct. Business snídaně se konala za finanční podpory z rozpočtu Královéhradeckého kraje.

Podle Martina Červíčka, náměstka pro dopravu KH kraje, polovina krajských silnic nutně potřebuje opravy, přestože je zatím sjízdná. „Problém je samozřejmě v získání financí. Loni se nám ale do oprav podařilo investovat 900 milionů, což je dvojnásobek oproti předchozím letům,“ upozornil Červíček. Kraji se podle něj daří čerpat prostředky z dotačních programů a letos by do silnic podle něj mělo být investováno miliarda a tři sta tisíc korun. Aby se silnice dostaly do požadovaného stavu, bylo by podle něj ale potřeba výšku investice udržet i řadu dalších let. „Od starostů mám řadu podnětů na silnice, které opravdu opravu potřebují, ale zatím nejsou peníze. Potřebujme politickou podporu a také návaznost jednotlivých oprav, abychom zaručili sjízdnost a návaznost na silnice I. třídy,“ upozornil Červíček.

Podle Milana Vaníčka z oddělení BESIP přispívá ke špatnému stavu vozovek mimo jiné nízká kvalita oprav a velkou měrou i kamionová doprava. „Kamiony jsou přetěžované a ničí silnice,“ upozornil. Řešením by podle něj mohlo být převést kamionovou dopravu na železnici. To ale podle vyjádření Českých drah není možné. „V současnosti přeprava kamionů po železnici praktiky neexistuje. Využívají se jen speciální návěsy v kapsových vozech. Obchodní sklady navíc ani nejsou napojeny na železnici, ale vždy na dálnice. A poslední věc je zkrátka vysoká vyčerpanost tratí, není prostor na další spojení,“ vysvětlil Martin Hájek ze společnosti České dráhy. Stávajícímu koridoru, a tím tedy i silniční dopravě, by měly ulehčit nové tratě. To je ale zatím v budoucnosti.

Martin Konečný z Krajského ředitelství policie Pardubického kraje vidí problém kamionové dopravy z jiného hlediska. Řidiči kamionů podle něj na bezpečnostní přestávky často zastavují tak, že zavazí ostatním, a navíc znečišťují okolí. „Často tvrdí, že je zaměstnavatelé přetěžují a že nemají kde parkovat – lžou. Podle dopravců jsou řidiči naopak o parkování poučeni, takže pravda bude někde uprostřed. Placených míst na stání je dost a na jejich vyhledání existují i mobilní aplikace. Je to jen o pohodlnosti,“ myslí si Konečný.

Starosta Rohovládovy Bělé Václav Fišer vyzval k optimalizaci kamionové dopravy tak, aby kamiony sjížděly z dálnic co nejblíže svých překladišť. „Ve městech a obcích nemá tato doprava co dělat, pouze zvyšuje nebezpečnost dopravy,“ zdůraznil. Jedním z návrhů, který padl, byl využít jako řešení mýtný systém, který by pro tranzit zvýhodňoval využívání dálnic a silnic I. třídy na úkor okresních silnic.

To podle Milana Donta ze Státního fondu dopravní infrastruktury není řešení. „Pokud bychom přijali tezi, že mýtný systém dokáže regulovat dopravu, byla by D8 prázdná. Podél Labe vede ve stejném směru stejně dlouhá silnice, která je navíc levnější, ale kamiony přesto sjely na placenou dálnici,“ upozornil. Varuje taky proti „honu“ na kamiony. „Je potřeba si uvědomit, že městy neprojíždí jenom tak. Pomáhají uspokojovat naše potřeby, dováží nám jídlo,“ zdůrazňuje.

Termín konání: 26.4.2018, 9.00 – 12.00 hod.
Místo konání: Hotel Tereziánský Dvůr Hradec Králové

Odkaz na videoreportáž naleznete i zde,  foto z akce ve fotogalerii.