Světla měst a obcí 10.9.2020 Brno – 3.ročník

 • TÉMATA DISKUZE

  Předmět diskuze:
  • O co se může starosta opřít v posuzování ekologie světla?
  • Aktuální vývoj v problematice světelného znečištění a dotační výzvy MŽP na rekonstrukci VO v obcích v CHKO a NP,
  souběžná výzva MPO EFEKT
  • Metoda EPC – jiný způsob financování, modernizace soustav VO
  • Využití LED zdrojů a jejich vývoj, SMART technologie ve veřejném osvětlení a jeho možnosti (sběr různých dat pro město),využití solární energie, význam kvality svítidel
  • Osvětlení přechodů a přejezdů (požadavky PČR)
  • Profesionální a energeticky úsporné vánoční osvětlení, možnosti pronájmu
  • Spotřeba elektřiny kontra modrá složka světla a jeho vliv na zdraví člověka
  • Údržba veřejného osvětlení – zkušenosti odborníků technických sítí měst a obcí
  • Problém statiky stožárů VO – možnosti řešení – měnit jen světlo nebo i sloup?
  • Osvětlení městských objektů a historických památek, jak správně nasvětlit veřejná prostranství
  • Světelný smog a jeho dopad na člověka a přírodu, nová opatření ke snížení světelného znečištění

 • PROGRAM

  8:30 příjezd účastníků a snídaně
  9:00 oficiální zahájení, příspěvky zástupců vybraných institucí
  9:15 zahájení moderované diskuze všech přítomných hostů
  12:30 závěr diskuze, oběd

  *Během programu může vyhlásit krátkou přestávku na kávu

Termín konání: 1o.září 2020, 9:00 – 13:00 hod.
Místo konání:    hotel Avanti Brno,Střední 61, Brno

Záštity

nad setkáním převzal zástitu

ministr životního prostředí Richard Brabec

Ing. Petr Hýbler,náměstek hejtmana Jihomoravského kraje

Mediální partner