Sucho, povodně, voda a hospodaření s ní – 5.ročník

17. května 2019

Brno

 • TÉMATA DISKUZE

  • Dotační programy na projekty pro boj se suchem či povodněmi
  • Připravované projekty Povodí Moravy a Povodí Odry
  • Sucho jako globální problém a jak s ním bojovat
  • Způsoby zadržení vody v krajině, městech i obcích
  • Zlepšení zásobování pitnou vodou a jak získat nové zdroje pitné vody
  • Zajištění povodňové ochrany intravilánu, posílení přirozené funkce krajiny
  • Strategie přizpůsobení se změně klimatu v podmínkách ČR
  • Problém kontaminace vod, čištění vod, čističky odpadních vod

 • PROGRAM AKCE

  8:30 příjezd účastníků a snídaně
  9:00 oficiální zahájení, příspěvky zástupců vybraných institucí
  9:15 zahájení moderované diskuze všech přítomných hostů
  12:30 závěr a neformální diskuze, oběd

  *Během programu může moderátor vyhlásit krátkou přestávku na kávu.

 • ÚČASTNÍCI AKCE

  • Ministerstvo životního prostředí ČR
  • Ministerstvo zemědělství ČR
  • Mendelova univerzita Brno
  • SFŽP ČR
  • Český hydrometeorologický ústav
  • Povodí Moravy, s. p.
  • Povodí Odry, s. p.
  • VUT Brno
  • Agrární komora ČR
  • Zástupci měst a obcí

Termín konání: 17. května 2019, 9:00 – 12:30 hod.
Místo konání:    hotel Voroněž Brno

Záštitu nad akcí převzal

hejtman Jihomoravského JUDr. Bohumil Šimek

Partneři

Mediální partner