Sucho, povodně, voda a hospodaření s ní – 6.ročník

červen 2020

Brno

Děkujeme, že společně s námi věříte, že v červnu už budeme mít i jiná důležitá témata k řešení, než v současnosti.  Akci máme pro Vás zajištěnu. Opatrujte se a držte se.

 • TÉMATA DISKUZE

  • Aktuální dotační programy na ochranu a péči o krajinu (posílení přirozené funkce krajiny,zlepšení kvality prostředí)
  • Připravované projekty Povodí Moravy a Povodí Odry
  • Závlahové systémy budoucnosti nejen pro města a obce, ale pro nás všechny (příklad z Izraele)
  • Dostavba protipovodňových opatření v konkrétních situacích
  • Strategie přizpůsobení se změně klimatu v podmínkách ČR
  • Způsoby zadržení vody v krajině,ve městech a obcích, příklady z praxe
  • Jak správně hospodařit s vodou, její brzký nedostatek jako globální problém

 • PROGRAM AKCE

  8:30 příjezd účastníků a snídaně
  9:00 oficiální zahájení, příspěvky zástupců vybraných institucí
  9:15 zahájení moderované diskuze všech přítomných hostů
  12:30 závěr, oběd

  *Během programu může moderátor vyhlásit krátkou přestávku na kávu.

 • ÚČASTNÍCI AKCE

  • Ministerstvo životního prostředí ČR
  • Ministerstvo zemědělství ČR
  • Mendelova univerzita Brno
  • SFŽP ČR
  • Český hydrometeorologický ústav
  • Povodí Moravy, s. p.
  • Povodí Odry, s. p.
  • VUT Brno
  • Agrární komora ČR
  • Zástupci měst a obcí

Záštitu nad akcí převzal

člen Rady Jihomoravského kraje pan Vít Rajtšlégr

primátorka STATUTÁRNÍHO MĚSTA BRNA JUDr. Markéta Vaňková

Termín konání: červen 2020, 9:00 – 12:30 hod.
Místo konání:    hotel Avanti Brno,Střední 61, Brno

Mediální partner