Setkání u kulatého stolu ŽIVOT A DOPRAVA v bezpečném a chytrém městě či obci MSK

17. 9. 2020, Ostrava

 • TÉMATA DISKUZE

  • Bezpečná dopravní infrastruktura v Moravskoslezském kraji, její aktuální stav a rozvoj
  • Alternativní doprava měst, cyklodoprava, car sharing
  • Financování dopravních a „Smart“ projektů měst a obcí
  • Technologie usnadňující život občana a podporující jeho bezpečnost
  • Smart Cities – inteligentně řízená doprava, křižovatky a parkování, kamerové systémy, měření
  • Chytré technologie v praxi

 • PROGRAM

  8:30 příjezd účastníků a snídaně
  9:00 oficiální zahájení, příspěvky zástupců vybraných institucí
  9:15 zahájení moderované diskuze všech přítomných hostů
  12:30 závěr diskuze, oběd

  *Během programu může vyhlásit krátkou přestávku na kávu

Termín konání: 17. září 2020, 9:00 – 12:30 hod.
Místo konání:    BEST WESTERN Hotel Vista, Kpt. Vajdy 3046/2, 700 30 Ostrava-Zábřeh

Nad setkáním převzal záštitu:

Ing. Lenka Hlubučová – náměstkyně ministra dopravy

Ing. Jakub Unucka, MBA – náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje

 .

Mediální partner