“Chytré město – chytrý občan” 

mimořádné setkání v rámci veletrhu

URBIS SMART CITY FAIR, Brno.

3. září 2020 

Těšíme se na Vás!

 • Předmět diskuze:

  • Inteligentní dopravní systémy – co to obcím a městům přináší:
  nákladní doprava versus přetěžování silnic, vážení nákladních vozidel za jízdy,
  měření rychlosti, kamerové systémy, chytré a alternativní technologie.
  • Participativní rozpočet – jeho velké přednosti pro města a kraje.
                      • Právní ochrana zástupců měst a obcí – potřeby municipalit.

  Určeno pro:

  • zástupce měst a obcí se zájmem o bezpečné, chytré a moderní technologie.

 • Program:

  9:00 registrace, občerstvení
  9:30–10:45 příspěvky odborníků a partnerů, otázky a diskuze účastníků
  10:45–11:00 krátká přestávka, občerstvení
  11:00–13:00 příspěvky odborníků a partnerů, otázky a diskuze účastníků
  13:00 skončení akce, občerstvení

Termín konání:  3. září 2020, 9:00 – 13:00 hod.
Místo konání:  V rámci veletrhu URBIS SMART CITY FAIR 2020, Brno, Výstaviště 405/1.

Záštity

nad setkáním převzal záštitu:

Ing. Lenka Hlubučková, náměstkyně ministra dopravy

 

JUDr. Bohumil Šimek, hejtman Jihomoravského kraje

 

JUDr. Markéta Vaňková, primátorka statutárního města Brna

Mediální partner