Celostátní setkání ředitelů nemocnic a zástupců ze sektoru zdravotnictví

12. listopadu 2020 Brno

 

…z důvodu vyhlášení opatření do 18.10.2020 jse byli nuceni přesunout setkání na náhradní termín… děkujeme za akceptaci termínu …Vydržme! Těšíme se na Vás!….

Již po čtrnácté se tentokráte v Brně sejdou ředitelé nemocnic a zástupci zdravotnického sektoru včetně zástupců daného ministerstva. Budeme diskutovat o aktuálních otázkách ve zdravotnictví, více naleznete v sekci Témata diskuze. Plynulost diskuze zajistí profesionální moderátor.

 

ZÁŠTITU  NAD AKCÍ PŘEVZAL

ministr zdravotnictví, Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch

Milan Vojta, M. A., MBA, člen Rady Jihomoravského kraje

 • PROGRAM AKCE:

  8:30 registrace a snídaně
  9:00 – 13.00 zahájení, příspěvky zástupců vybraných institucí,zahájení moderované diskuze všech přítomných hostů
  12:45 závěr a oběd formou teplého rautu
  * Během programu může moderátor vyhlásit  přestávku na kávu

 • TÉMATA DISKUZE:

  • Koronavirus – co nám dal a vzal,aktuální stav,nakládání s infekčními odpady
  • Úhradová vyhláška 2021
  • Elektronizace zdravotnictví a její aktuální výzvy, eHealth
  • Legislativní změny ve zdravotnictví

  • Aktuální vývoj UDI
  • Kybernetická bezpečnost – zabezpečení IT systémů v prostředí nemocnic
  • Personální krize jako stálý problém českého zdravotnictví
  • Stabilizace personálu jak lékařů, tak sester, zajištění personálu u lůžka

 • ÚČASTNÍCI AKCE:

  • Zástupce Ministerstva zdravotnictví ČR, krajských úřadů, SUKL, UZIS
  • Zástupci zdravotních pojišťoven, České lékárnické komory, České asociace sester, Asociace českých a moravských nemocnic, Grémia majitelů lékáren, ČSSZ aj.
  • Ředitelé a zástupci nemocnic ČR

Termín konání: 12. listopadu 2020, 9:00 – 13:00 hod.
Místo konání: hotel Voroněž, Křižkovského 47, Brno

Generální partner

Partneři

Mediální partner